Product overview
Give 15.000 liter

Give 15.000 liter

Intäkterna från försäljningen går avkortat till vårt Solvattenprojekt i Kenya där människor kämpar mot vattenburna sjukdomar och fattigdom.
The Solvatten gift card is a valuable contribution to the Safe Water Project Kenya where families struggle against poverty and an outbreak of cholera.
299 SEK