Product overview
En livsviktig gåva

En livsviktig gåva

En gåva som håller länge. Ditt köp medverkar till att Solvatten når till behövande i Burkina Faso i västra Afrika. Solvatten når fram till människor, främst barn och kvinnor som lever utan rent vatten. Solvatten är en långsiktig hållbar lösning som ger rent och varmt vatten. Allt som behövs är solljus. 

Några positiva effekter av Solvatten:
  • Solvatten minskar vanligt förekommande vattenburna sjukdomar 
  • Solvatten minskar behovet att elda ved och kol
  • Solvatten stärker hushållets ekonomi
  • Solvatten förenklar livet, speciellt för kvinnor 
  • Solvatten frigör tid som kan användas till skola eller arbete
390 SEK