Product overview
Message in a bottle

Message in a bottle

För många människor i världen är rent vatten långt ifrån en självklarhet. Då kan Solvatten vara en bra och hållbar lösning. 

Den här Solvattenflaskan finns endast i begränsad upplaga och alla intäkter från försäljningen av flaskan hjälper familjer i Kenya att själva rena sitt vatten.

EN Solvatten kan rena och hetta upp cirka 54.000 liter vatten med hjälp av solen.299 SEK